Skip to main content

GelanSafetySystems.com

English below

GELAN begeeft zich voor de beveiliging van bedrijven, warehouses, evenementen, voertuigen en overheidsinstanties op de internationale markt. Tot onze referenties behoren onder andere penitiaire inrichtingen, arrestantencomplexen, gevangenissen, Novadic Kentron, Centra voor Alcohol en Drugs, ambassades, ministeries, technische recherche en de horeca.

Metaaldetectiepoorten, visitatiedetectors, inspectiespiegels, bombriefdetectors, stethoscopen en andere detectiesystemen worden ingezet op festivals, bij bedrijven en bij overheidsinstanties in Nederland én buitenland.

Heeft u Engelstalige connecties en wilt u hen doorverwijzen naar GELAN? Dan kunt u hen het beste naar GelanSafetySystems.com doorverwijzen. Dit is onze Engelstalige website voor vraagstukken rondom beveiliging middels metaaldetectie-technologieën.

GA NAAR GELANSAFETYSYSTEMS.COM

GelanSafetySystems.com

GELAN enters the international market for the security of companies, warehouses, events, vehicles and government agencies. Our references include correctional facilities, detainee complexes, prisons, Novadic Kentron, Centers for Alcohol and Drugs, embassies, ministries, technical investigations and the hospitality industry.

Metal detection gates, visitation detectors, inspection mirrors, bomb letter detectors, stethoscopes and other detection systems are used at festivals, at companies and at government agencies in the Netherlands and abroad.

Do you have English-speaking connections and want to refer them to GELAN? Then please refer them to GelanSafetySystems.com. This is our website for security issues using metal detection technologies in the international market.

GO TO GELANSAFETYSYSTEMS.COM